מוצרים


חול סיליקה נגב מינרלים כורה חול סיליקה במכתש חתירה בנגב, מייבשת ומנפה אותו במפעל החברה. איכות החול הנכרה באזור זה גבוהה במיוחד בשל תכולת הברזל הנמוכה שלו, ולכן הביקוש לו רב, בעקר בקרב יצרני הזכוכית להם מספקת נגב מינרלים חומר גלם זה.