מוצרים


סיד סיד הוא חומר הנגזר מאבן גיר שרופה. סיד הוא השם הניתן לחומרים אנאורגניים המכילים סידן, בהם פחמה, תחמוצות ומימה של סידן, צורן, מגנזיום, אלומיניום וברזל מהווים מרכיבים ראשיים. סיד חי וסיד מימת הן שתי דוגמאות עיקריות של סיד.