מה חדש


ביקור תלמידי בית ספר רעות במפעלי נגב מינרלים 14 אפריל 2013

במסגרת שיתוף פעולה עם בית ספר רעות הממוקם סמוך לעיר באר שבע וקולט למסגרתו תלמידים רבים מהקהילה הבדואית, ביקרו תלמידי כיתה י' וכיתה י"ב במפעלי החברה. המקצועות הנלמדים בבית הספר מיועדים להכשיר את התלמידים במקצועות הטכנים בכל הנוגע למתקנים המשוכללים והמתקדמים של התעשיה. הביקור כלל סיור במפעלים, הרצאות של מנהלי המפעלים וכן ארוחת צהריים לתלמידים.