חול סיליקה


ייצור זכוכית
חול סיליקה הוא המרכיב העיקרי בייצור זכוכית, המתבצע באמצעות חימום לטמפרטורות גבוהות.
ייצור תבניות ויציקה
לאחר שמערבבים חול סיליקה עם חימר או חומר דומה, מלחלחים אותו עם מים על מנת להקנות לו את הגמישות הנדרשת להכנת תבניות.
התזת חול
חול סיליקה משמש בתהליך התזת חול לצורך החלקת משטחים מחוספסים, חיספוס משטחים חלקים, עיצוב משטחים ולהסרת מזהמים הנמצאים על פני השטח.
סינון
חול משמש כמדיה לסינון ראשוני של מים במתקני התפלה ומכוני טיהור שפכים. החול מסנן החוצה מוצקים המרחפים במים לרמה שולית ומאפשר למערכות לפעול ביעילות וללא הפרעה.
נפט וגז
חול סיליקה משמש לצורך "ביקוע" במהלך קידוחי נפט וגז. החול מעורבב עם נוזל הקידוח ומוזרם בלחץ גבוהה במהלך הקידוח על מנת לבקע את מרבצי הסלע ולשחרר את הנפט והגז הלכודים בסלע.