גיר


התפלת מים
תהליך ההתפלה מרחיק מן המים מינרלים חיוניים; נעשה שימוש באבן גיר על מנת להחזיר חלן מן המינרלים האלה למים.
חקלאות
אבן גיר טחונה משמשת כתוסף סידן במזון לבעלי חיים.
תעשיית הצבע
אבן גיר טחונה משמשת כמשפרת ביצועים בתעשיית הצבעים – היא מאריכה או מפחיתה את השימוש ב- TiO2, משפרת תכונות אופטיות (מגבירה את האטימות ומוסיפה ברק), וכן משמשת כחומר מילוי וכתוסף לצבע בתהליך ייצור צבעים.
זכוכית
אבן גיר משמשת כחומר גלם בייצור זכוכית שטוחה. הגיר מותך בחום גבוה עם מינרלים נוספים אשר מתרכבים ונהפכים לזכוכית.
בנייה
אבן גיר בצורה של חצץ משמשת כחומר מצע בתעשיית הבנייה והסלילה.
פלסטיק
גיר, לאור מחירו הנמוך יחסית, משמש חומר מילוי בתעשיית הפלסטיק. גיר תופש את מקומם של מרכיבים מבוססי דלק ובכך מאפשר לייצר מוצאי פלסטיק במחירים יותר נגישים.
נפט וגז
אבן גיר משמשת כחלק מנוזל הקידוח בתהליך קידוח לחיפוש נפט וגז, אבן הגיר חודרת לסדקים הקיימים בשכבות הגאולוגיות בהן מתבצע הקידוח ואוטמת את אותם סדקים