היסטוריה

נגב מינרלים חוגגת 60 שנות פעילות

1953
1964
1975
1995
2004
2009
2011