אחריות תאגידית


נגב תעשיות מינרלים – כרייה אחראית עם מחוייבות לסביבה ולקהילה
נגב מינרלים נוסדה בשנת 1953 כחברה הפועלת בנגב – חבל ארץ שדוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, ראה חשיבות רבה בפיתוחו. הקמת חברה תעשייתית באזור שומם זה טמנה בחובה אחריות רבה – כלכלית, חברתית וסביבתית – אחריות שנגב מינרלים קבלה על עצמה ברצון ובגאווה. מיד עם תחילת פעילותה, ובהמשך, עם הרחבתה, סיפקה החברה פתרונות תעסוקה ופרנסה מכובדת למתיישבי האזור, ובו זמנית תמכה ביוזמות שונות לשיפור חיי הקהילה. בכך מלאה החברה תפקיד חשוב בפיתוח הנגב לא רק במישור הכלכלי, אלא גם במישור החברתי, מתוך הזדהות עם דבריו של בן גוריון: "מדינת ישראל תיבחן לא בעושר... אלא בדמותה המוסרית ובערכיה האנושיים."
תרומה לאיכות הסביבה
כל מתקני נגב מינרלים עומדים בתקני איכות סביבה מחמירים, ומפוקחים ע"י המשרד להגנת הסביבה. יתרה מזאת, במטרה לייעל תהליכי עבודה תוך מעבר לשימוש באנרגיה נקיה יותר, השקיעה החברה בשנת 2011 בתנור סיד מתקדם בהשקעה של למעלה מ- 50 מיליון ש"ח, הפועל לא רק על מזוט, כי אם גם על גז וביו-גז, ובכך מפחית באופן משמעותי פליטת מזהמים.

תרומה בולטת נוספת של נגב מינרלים לאיכות הסביבה היא חלקה הפעיל בפרוייקט שיקום מחצבת החד"צ במכתש רמון. הפרוייקט חסר התקדים מבוצע עבור הקרן לשיקום מחצבות, בשיתוף גופים ירוקים. באזור מתבצעות עבודות עפר נרחבות במטרה למלא עד כמה שניתן את אתר הכרייה, בו יוקם גן לאומי "ציר צבעי רמון", אשר יכלול מסלולי הליכה ואופניים, אגם מים קטן, חניוני לילה, מוזיאון ונקודות תצפית מלוות בהסברים על תופעות גיאולוגיות ייחודיות בקנה מידה עולמי, שנחשפו במהלך החציבה. הפרוייקט זכה באות "מגשים ישראל יפה 2009" בתחום שימור נכסי טבע ונוף, שהוענק ע"י נשיא המדינה מר שמעון פרס.

נגב מינרלים תורמת גם בעקיפין לאיכות הסביבה – בכך שמוצריה משמשים כחומרי גלם לשימושים שונים, כולל להתפלת מים – אשר תהווה פתרון למשבר המים החמור עמו נאלצת מדינת ישראל להתמודד למעלה מעשור. כמו כן, מוצרי החברה משמשים לטיפול בשפכים; לספיחת רעלנים; לטיפול בזיהום הנפלט מתחנות כוח, ממתקנים תעשייתיים שונים וכן מכבשנים בהם שורפים פסולת רפואית וחומרים מסוכנים; להפחתת גידול אצות על מים עיליים ועוד. בנוסף, מספקת נגב מינרלים חומרי גלם לייצור בלוקים לבניה בעלי כושר בידוד משופר, הנחוצים לבניה "ירוקה", ומפחיתים את כמות האנרגיה הנדרשת לחימום ולקירור.
תרומה לקהילה
נגב מינרלים רואה בפעילותה בתחום הקהילתי זכות גדולה שנפלה בחלקה, והמשך דרכה בפיתוח הנגב ובהפרחתו – דרך בה היא צועדת מאז הקמתה לפני למעלה מחמישה עשורים.

בשנת 1995, עם סיום הקמת מפעל חדש במישור רותם, גייסה החברה עובדים חדשים רבים, שחלקם הארי עלה ארצה ממדינות חבר העמים בגל העליה הגדול. מתוך עולים אלה גייסה נגב מינרלים מומחים בעלי נסיון רב בתחומים הספציפיים לפעילותה. קליטה מהירה ומוצלחת זו של העולים החדשים תרמה הן לחברה עצמה והן למדינת ישראל, במישור הלאומי.

בנוסף, תרמה נגב מינרלים בעבר, וממשיכה לתרום גם בהווה, לבית חולים סורוקה בבאר שבע, המשרת את אוכלוסיית הנגב. כמו כן, היא סייעה להקים את המכון למחלות המערכת החיסונית במרכז הרפואי שיבא – תל השומר. תמיכתה בציבור המתגורר בנגב מתבטא גם בתרומות ל"באר שובע", עמותה המספקת מזון למשפחות נזקקות באזור.

במטרה לפתח את חיי הקהילה ולעודד עסקים בנגב, משתתפת נגב מינרלים בתכנית "מנהל מאמץ מנהל", שנועדה לעודד דיאלוג פורה בין המגזר העסקי למגזר החינוכי, וכן תורמת לארגון השולחן העגול הישראלי, – ארגון אפוליטי המעודד גיבוש קהילתי בקרב תושבים בעלי רקעים שונים.
עקרונות מדיניות החברה לשמירה על איכות הסביבה - יולי 2013
חברת נגב מינרלים רואה לנגד עיניה את השמירה על איכות הסביבה כערך עצמאי וכחלק בלתי נפרד מתפיסת האחריות החברתית שלה. מתוך כך, ומתוך רצון לקדם את התפיסה הארגונית ככלי לשמירה על איכות הסביבה ועל קשר עם הקהילה, כל עובד בחברת נגב מינרלים רואה עצמו מחויב לעקרונות המדיניות של החברה בתחום השמירה על הסביבה:

א. הטמעת שיקולים סביבתיים בכל תחומי פעילותה של החברה ובתהליכי קבלת החלטות עקרוניות והחלטות שבשגרה.
ב. תכנון וראייה לטווח ארוך לשיפור מתמיד של הממשק הסביבתי של מתקני החברה וחתירה מתמשכת לפיתוח מתקני החברה, אימוץ הטכנולוגיות המוכחות והכלכליות הטובות ביותר.
ג. הקפדה על שגרת פעילות שנועדה לקדם את השמירה על הסביבה בתחום המתקנים היצרניים של החברה.
ד. שמירה על החוק, והקפדה על ההוראות הסביבתיות המחייבות את החברה. קיום בקרה עצמית, תוך אימוץ עקרונות שיפור עצמי ואחריות יזומה.
ה. אימוץ אמות מידה סביבתיות מתקדמות, וחתירה מתמדת לעמידה בקדמת הבמה ובחזית הטכנולוגיה הסביבתית הקיימת.
ו. חיסכון אנרגטי שימוש מושכל בחומרי גלם ובמשאבי טבע, בדיקה מתמדת של יעילות תהליך הייצור והחתימה הסביבתית שלו.
ז. הטמעת עקרונות לקידום צמצום ומחזור פסולת ותוצרי לוואי במתקני החברה ובמשרדיה.
ח. שמירה על קשר עם הקהילה, קיום דו-שיח פתוח ושקוף עם הציבור, הטיית אוזן קשבת ופיתוח קשר פורה ומתמשך בין החברה לבין הקהילה בה היא חברה.
ט. שיתוף פעולה עם גורמים סביבתיים, ממלכתיים ציבוריים ובינלאומיים, לגיבוש פתרונות סביבתיים, הקפדה על עמידה בתקנים החוקיים ומעבר להם.
י. קידום תרבות ארגונית השמה במרכז את השמירה על הסביבה והקהילה. הגברת המודעות והמחויבות הסביבתית של עובדי החברה.
יא. מחויבות אישית של עובדי החברה. כל עובד בחברה מחויב לערכיה ומחויב הוא עצמו ליישום הצעדים הסביבתיים הנהוגים בחברה.
יב. קידום תרבות דיווח ושקיפות מלאה בנושאים סביבתיים. עובדי החברה מחויבים לדווח על כל פגיעה סביבתית לממונים עליהם ולנהוג באחריות תוך דיווח אמין, מלא ומיידי. החברה תתנהל באופן שקוף ותדווח לציבור על מאמציה לקדם את ההגנה על הסביבה.
יג. קידום פרויקטים מפעליים ופרויקטים משותפים עם הקהילה תוך הפגנת יוזמה וחדשנות לקידום הטיפול והמודעות לתחומי הגנת הסביבה השונים.
יד. קביעת יעדים ומטרות שנתיים לשיפורים בתחומי הגנת הסביבה.
טו. הקצאת משאבים מתאימים להשגת היעדים והמטרות וליישום המדיניות.

תלונות הציבור בנושא איכות סביבה ניתן להפנות למר עמית שגב בדוא"ל : amit@nim.co.ilתרומה לעמותת "אופק לילדינו" - מסיבת פורים לילדים עיוורים ולקויי ראיה